Rozpoczynamy cykl publikacji, które ułatwią wszystkim aplikantom przygotowanie się do egzaminu końcowego, zaplanowanego na 19–22 marca. Co tydzień na łamach „Prawnika” zamieścimy kazusy, które pojawiały się podczas egzaminów w poprzednich latach, wraz z propozycjami odpowiedzi. Do tego informacje o książkach, po które warto sięgnąć, by usystematyzować swoją wiedzę.

Stan faktyczny

Wojewoda M. decyzją z 7.5.2004 r. działając na podstawie art. 158 § 1 w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 KPA stwierdził nieważność decyzji Prezydium Rady Narodowej W. z 10.8.1972 r. zezwalającej Instytutowi Organizacji Przemysłu Maszynowego „O." na wyko¬nanie robót budowlanych związanych z przebudową wejścia do budynku oficynowego przy ul. N. 56 w W.