Aplikacja adwokacka

Rezultaty egzaminu adwokackiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

- w Białymstoku do egzaminu przystąpiły 23 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 17 osób, tj. około 74% zdających,
- w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 30 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 28 osób, tj. około 93% zdających,
- w Katowicach do egzaminu przystąpiły 34 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 25 osób, tj. około 74% zdających,
- w Katowicach (nr 2) do egzaminu przystąpiło 31 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 25 osób, tj. około 81% zdających,
- w Łodzi do egzaminu przystąpiły 52 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 44 osoby, tj. około 85% zdających,
- w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 80 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 64 osoby, tj. 80% zdających,
- we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 56 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. 75% zdających.

Dotychczasowa średnia zdawalność egzaminu adwokackiego wynosi zatem 80%.

W tym tygodniu (27 września) spodziewane jest ogłoszenie wyników egzaminu adwokackiego przez Komisje Egzaminacyjne mające siedziby w Warszawie, natomiast Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzamin w Krakowie ogłosi wyniki 19 października br.

Aplikacja radcowska

Wyniki egzaminu radcowskiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:

- w Białymstoku do egzaminu przystąpiło 36 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 36 osób, tj. 100% zdających,
- w Kielcach do egzaminu przystąpiło 29 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 23 osoby, tj. około 79% zdających,
- w Olsztynie do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 34 osoby, tj. około 83% zdających,
- w Rzeszowie do egzaminu przystąpiły 43 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 27 osób, tj. około 63% zdających,
- w Szczecinie do egzaminu przystąpiło 56 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 20 osób, tj. około 36% zdających,
- w Toruniu do egzaminu przystąpiło 49 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 29 osób, tj. około 59% zdających.

Dotychczasowa średnia zdawalność egzaminu radcowskiego wynosi zatem 67%.

5 Komisji Egzaminacyjnych planuje zakończyć sprawdzanie prac egzaminacyjnych do końca bieżącego tygodnia. Wyniki egzaminu radcowskiego w pozostałych 17 komisjach zostaną ogłoszone na początku października br.

Zgodnie z art. 78d ust. 2-8 i art. 78f ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 364 ust. 2-8 i art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), egzamin adwokacki i odpowiednio radcowski składa się z pięciu części pisemnych (testu, zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego), zaś pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu otrzymał ocenę pozytywną.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ms.gov.pl