Już tylko dni dzielą tegorocznych kandydatów od egzaminów zawodowych na poszczególnych aplikacjach. Do egzaminu mogą przystąpić zarówno osoby, które ukończyły aplikację korporacyjną, jak i kandydaci spełniający kryteria ujęte w ustawie.

Kandydaci, którzy zgłosili swoje kandydatury będą mogli zdawać egzaminy w następujących dniach:

Aplikacja adwokacka

28 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część pierwsza
29 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część druga
30 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część trzecia
31 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część czwarta i piąta


Aplikacja radcowska

28 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część pierwsza
29 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część druga
30 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część trzecia
31 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część czwarta i piąta
Aplikacja notarialna

4 września 2012 r. - godz. 10.00 - część pierwsza
5 września 2012 r. - godz. 10.00 - część druga
6 września 2012 r. - godz. 10.00 – część trzecia

Lista lektur

Egzaminy będą się opierać na aktach prawnych, które zostały wskazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.