Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze.

Przypominamy, że do egzaminu mogą podchodzić także:

- doktorzy nauk prawnych,

- osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora,

- osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

- osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

- osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny,

- osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Terminy egzaminów:

28 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część pierwsza
29 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część druga
30 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część trzecia
31 sierpnia 2012r. - godz. 10.00 - część czwarta i piąta

Dokumenty można składać do 14 lipca 2012r. (sobota) i nie podlega wydłużeniu do 16 lipca (poniedziałek). Do dnia 7 sierpnia 2012 r. dokumenty mogą składać osoby, które odbyły aplikację adwokacką.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1125,00 zł, należy ją wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin adwokacki".

Lektury obowiązkowe na egzamin adwokacki 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ms.gov.pl