Na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pojawiły się informacje dotyczące naboru na aplikację ogólną.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz §1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ogłasza nabór na aplikację ogólną w 2012 r.
Minister Sprawiedliwości zarządzeniem nr 29/12/DSO z dnia 5 marca 2012 r. wyznaczył limit 200 miejsc na aplikację ogólną. Zajęcia zaczynają się w lutym 2013 r.

Terminy egzaminu

Dla kandydatów przewidziano dwuetapowy egzamin:
1) Dnia 1 października 2012 r. – test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
2) Dnia 24 października 2012 r. – praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.
Egzaminy odbędą się w Warszawie.


pdf icon Komunikat nr 13/2012
pobierz plik

Kto może zgłosić swoją kandydaturę

Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił na egzaminie – muszą spełnić szereg kryteriów ustalonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zgłosić się do konkursu może kandydat, który złożył zaświadczenie o tym, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie studiów wyższych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego.

Ważne jednak, by pamiętać, że warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie KSSiP w Krakowie, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu (czyli do 16 września 2012 r.), odpisu dyplomu albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Terminy zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od 15 maja do 6 lipca 2012 r.

Można je składać osobiście w siedzibie KRSiP w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5 lub pocztą na adres:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem „Konkurs na aplikację ogólną”.

Opłata za udział w konkursie wynosi 750 zł.
Jeśli kandydat zdecyduje o tym, by jednak od konkursu odstąpić – wówczas zwrócone są mu dwie trzecie uiszczonej opłaty (pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu, nie później niż 14 dni przed terminem pierwszego etapu konkursu).