Do egzaminu adwokackiego przystąpiło łącznie 1540 osób. Według informacji nadesłanych przez 24 komisje, które ogłosiły już wyniki, egzamin zdały 1142 osoby spośród 1404 zdających przed tymi komisjami, co stanowi 81,3%.

Egzamin radcowski zdawało łącznie 2230 osób. Według danych przekazanych przez 29 komisji, które ogłosiły już wyniki, pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1360 osób spośród 1577 przystępujących do egzaminu przed tymi komisjami, tj. 86,2%.

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało przed:

- KE w Białymstoku - 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,

- KE w Gdańsku - 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,

- KE nr 2 w Gdańsku - 44 spośród 51 zdających, tj. około 86%,

- KE w Katowicach - 47 spośród 61 zdających, tj. 77%,

- KE nr 2 w Katowicach - 46 spośród 65 zdających, tj. około 71%,

- KE nr 3 w Katowicach - 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,

- KE w Kielcach - 22 spośród 29 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 2 w Krakowie - 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,

- KE w Lublinie - 45 spośród 51 zdających, tj. około 88%,

- KE w Łodzi - 44 spośród 49 zdających, tj. 90%,

- KE w Poznaniu - 51 spośród 61 zdających, tj. około 84%,

- KE nr 2 w Poznaniu - 42 spośród 50 zdających, tj. 84%,

- KE w Rzeszowie - 59 spośród 65 zdających, tj. około 91%,

- KE w Szczecinie - 30 spośród 35 zdających, tj. około 86%,

- KE w Toruniu - 36 spośród 49 zdających, tj. około 73%,

- KE w Warszawie - 62 spośród 75 zdających, tj. około 83%,

- KE nr 2 w Warszawie - 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,

- KE nr 4 w Warszawie - 55 spośród 68 zdających, tj. około 81%,

- KE nr 5 w Warszawie - 55 spośród 72 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 6 w Warszawie - 58 spośród 70 zdających, tj. około 83%,

- KE nr 7 w Warszawie - 59 spośród 72 zdających, tj. około 82%,

- KE nr 8 w Warszawie - 70 spośród 75 zdających, tj. około 93%,

- KE we Wrocławiu - 44 spośród 61 zdających, tj. około 72%,

- KE nr 2 we Wrocławiu - 42 spośród 55 zdających, tj. około 76%.

Na podstawie dotychczas uzyskanych danych można ocenić, że zdającym egzamin adwokacki najmniej problemów sprawiło rozwiązanie zadań z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (14 ocen niedostatecznych), z zakresu prawa administracyjnego (41 ocen niedostatecznych) oraz z zakresu prawa gospodarczego (49 ocen niedostatecznych). Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadań z zakresu z prawa karnego i z zakresu prawa cywilnego (odpowiednio 138 i 135).

W odniesieniu do egzaminu radcowskiego pozytywny wynik uzyskało przed:

- KE w Białymstoku - 52 spośród 64 zdających, tj. około 81%,

- KE w Bydgoszczy - 26 spośród 30 zdających, tj. około 87%,

- KE w Katowicach - 58 spośród 65 zdających, tj. około 89%,

- KE nr 2 w Katowicach - 62 spośród 69 zdających, tj. około 90%,

- KE w Kielcach - 34 spośród 50 zdających, tj. 68%,

- KE w Koszalinie - 20 spośród 23 zdających, tj. 87%,

- KE w Lublinie - 50 spośród 51 zdających, tj. 98%,

- KE nr 2 w Lublinie - 44 spośród 51 zdających ,tj. około 86%,

- KE w Łodzi - 44 spośród 55 zdających, tj. 80%,

- KE nr 2 w Łodzi - 46 spośród 56 zdających, tj. około 82%,

- KE w Olsztynie - 57 spośród 58 zdających, tj. około 98%,

- KE w Opolu - 47 spośród 62 zdających, tj. około 76%,

- KE w Szczecinie - 39 spośród 48 zdających, tj. około 81%,

- KE w Toruniu - 46 spośród 49 zdających, tj. około 94%,

- KE w Wałbrzychu - 34 spośród 40 zdających, tj. 85%,

- KE w Warszawie - 56 spośród 61 zdających, tj. około 92%,

- KE nr 2 w Warszawie - 47 spośród 62 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 3 w Warszawie - 56 spośród 60 zdających, tj. około 93%,

- KE nr 4 w Warszawie - egzamin zdali wszyscy przystępujący - 60 osób, tj. 100%,

- KE nr 5 w Warszawie - 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,

- KE nr 6 w Warszawie - 57 spośród 59 zdających, tj. około 97%,

- KE nr 7 w Warszawie - 59 spośród 63 zdających, tj. około 94%,

- KE nr 8 w Warszawie - 50 spośród 61 zdających, tj. 82%,

- KE nr 9 w Warszawie - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,

- KE nr 10 w Warszawie - 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,

- KE we Wrocławiu - 40 spośród 56 zdających, tj. 71%,

- KE nr 2 we Wrocławiu - 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,

- KE nr 3 we Wrocławiu - 53 spośród 58 zdających, tj. około 91%,

- KE w Zielonej Górze - 20 spośród 26 zdających, tj. około 77%.

Z dotychczasowych danych wynika, że najwięcej ocen niedostatecznych komisje egzaminacyjne wystawiły z prac z zakresu prawa karnego (118), prawa gospodarczego (70) i prawa cywilnego (59). Najłatwiejsze dla zdających okazały się zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (odpowiednio 51 i 28 ocen niedostatecznych).

Ogłoszenie wyników przez pozostałe Komisje Egzaminacyjne spodziewane jest do połowy maja 2019 r.