Wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego ogłosiły już 24 (spośród 26) komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin adwokacki oraz 29 (spośród 38) komisji przeprowadzających egzamin radcowski.

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło łącznie 1540 osób. Według informacji nadesłanych przez 24 komisje, które ogłosiły już wyniki, egzamin zdały 1142 osoby spośród 1404 zdających przed tymi komisjami, co stanowi 81,3%.

Egzamin radcowski zdawało łącznie 2230 osób. Według danych przekazanych przez 29 komisji, które ogłosiły już wyniki, pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1360 osób spośród 1577 przystępujących do egzaminu przed tymi komisjami, tj. 86,2%.

W poszczególnych komisjach egzaminacyjnych pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało przed:

- KE w Białymstoku - 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,

- KE w Gdańsku - 41 spośród 50 zdających, tj. 82%,

- KE nr 2 w Gdańsku - 44 spośród 51 zdających, tj. około 86%,

- KE w Katowicach - 47 spośród 61 zdających, tj. 77%,

- KE nr 2 w Katowicach - 46 spośród 65 zdających, tj. około 71%,

- KE nr 3 w Katowicach - 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,

- KE w Kielcach - 22 spośród 29 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 2 w Krakowie - 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,

- KE w Lublinie - 45 spośród 51 zdających, tj. około 88%,

- KE w Łodzi - 44 spośród 49 zdających, tj. 90%,

- KE w Poznaniu - 51 spośród 61 zdających, tj. około 84%,

- KE nr 2 w Poznaniu - 42 spośród 50 zdających, tj. 84%,

- KE w Rzeszowie - 59 spośród 65 zdających, tj. około 91%,

- KE w Szczecinie - 30 spośród 35 zdających, tj. około 86%,

- KE w Toruniu - 36 spośród 49 zdających, tj. około 73%,

- KE w Warszawie - 62 spośród 75 zdających, tj. około 83%,

- KE nr 2 w Warszawie - 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,

- KE nr 4 w Warszawie - 55 spośród 68 zdających, tj. około 81%,

- KE nr 5 w Warszawie - 55 spośród 72 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 6 w Warszawie - 58 spośród 70 zdających, tj. około 83%,

- KE nr 7 w Warszawie - 59 spośród 72 zdających, tj. około 82%,

- KE nr 8 w Warszawie - 70 spośród 75 zdających, tj. około 93%,

- KE we Wrocławiu - 44 spośród 61 zdających, tj. około 72%,

- KE nr 2 we Wrocławiu - 42 spośród 55 zdających, tj. około 76%.

Na podstawie dotychczas uzyskanych danych można ocenić, że zdającym egzamin adwokacki najmniej problemów sprawiło rozwiązanie zadań z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (14 ocen niedostatecznych), z zakresu prawa administracyjnego (41 ocen niedostatecznych) oraz z zakresu prawa gospodarczego (49 ocen niedostatecznych). Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadań z zakresu z prawa karnego i z zakresu prawa cywilnego (odpowiednio 138 i 135).

W odniesieniu do egzaminu radcowskiego pozytywny wynik uzyskało przed:

- KE w Białymstoku - 52 spośród 64 zdających, tj. około 81%,

- KE w Bydgoszczy - 26 spośród 30 zdających, tj. około 87%,

- KE w Katowicach - 58 spośród 65 zdających, tj. około 89%,

- KE nr 2 w Katowicach - 62 spośród 69 zdających, tj. około 90%,

- KE w Kielcach - 34 spośród 50 zdających, tj. 68%,

- KE w Koszalinie - 20 spośród 23 zdających, tj. 87%,

- KE w Lublinie - 50 spośród 51 zdających, tj. 98%,

- KE nr 2 w Lublinie - 44 spośród 51 zdających ,tj. około 86%,

- KE w Łodzi - 44 spośród 55 zdających, tj. 80%,

- KE nr 2 w Łodzi - 46 spośród 56 zdających, tj. około 82%,

- KE w Olsztynie - 57 spośród 58 zdających, tj. około 98%,

- KE w Opolu - 47 spośród 62 zdających, tj. około 76%,

- KE w Szczecinie - 39 spośród 48 zdających, tj. około 81%,

- KE w Toruniu - 46 spośród 49 zdających, tj. około 94%,

- KE w Wałbrzychu - 34 spośród 40 zdających, tj. 85%,

- KE w Warszawie - 56 spośród 61 zdających, tj. około 92%,

- KE nr 2 w Warszawie - 47 spośród 62 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 3 w Warszawie - 56 spośród 60 zdających, tj. około 93%,

- KE nr 4 w Warszawie - egzamin zdali wszyscy przystępujący - 60 osób, tj. 100%,

- KE nr 5 w Warszawie - 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,

- KE nr 6 w Warszawie - 57 spośród 59 zdających, tj. około 97%,

- KE nr 7 w Warszawie - 59 spośród 63 zdających, tj. około 94%,

- KE nr 8 w Warszawie - 50 spośród 61 zdających, tj. 82%,

- KE nr 9 w Warszawie - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,

- KE nr 10 w Warszawie - 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,

- KE we Wrocławiu - 40 spośród 56 zdających, tj. 71%,

- KE nr 2 we Wrocławiu - 47 spośród 58 zdających, tj. 81%,

- KE nr 3 we Wrocławiu - 53 spośród 58 zdających, tj. około 91%,

- KE w Zielonej Górze - 20 spośród 26 zdających, tj. około 77%.

Z dotychczasowych danych wynika, że najwięcej ocen niedostatecznych komisje egzaminacyjne wystawiły z prac z zakresu prawa karnego (118), prawa gospodarczego (70) i prawa cywilnego (59). Najłatwiejsze dla zdających okazały się zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (odpowiednio 51 i 28 ocen niedostatecznych).

Ogłoszenie wyników przez pozostałe Komisje Egzaminacyjne spodziewane jest do połowy maja 2019 r.