Dobra wiadomość dla palaczy! Witamina D może chronić płuca palących papierosy, przed negatywnymi skutkami nałogu nikotynowego.- wskazują wyniki najnowszych badań.

Naukowcy z Brigham and Women's Hospital w Bostonie (stan Massachusetts) przez ok. 20 lat prowadzili badania w grupie 626 dorosłych mężczyzn rasy białej. W tym okresie trzykrotnie, w różnych odstępach czasu, zmierzyli im poziom witaminy D w surowicy krwi. Równocześnie sprawdzali funkcjonowanie ich płuc przy pomocy badania spirometrycznego.

Spirometria pozwala ocenić rezerwy wentylacyjne płuc i wykryć obturację, tj. zwężenie oskrzeli. Dlatego wykorzystuje się ją w diagnozowaniu schorzeń, którym towarzyszy zwężenie dolnych dróg oddechowych - przede wszystkim POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), ale też astmy. Jednym z parametrów mierzonych w badaniu spirometrycznym jest objętość wydychanego powietrza podczas pierwszej sekundy forsowanego oddechu, w skrócie FEV1.

Okazało się, że u palących panów z niedoborami witaminy D czynność płuc - mierzona wskaźnikiem FEV1 - pogarszała się blisko dwukrotnie szybciej niż u palaczy z prawidłowym stężeniem witaminy D we krwi.

Natomiast, dostateczny poziom tego związku w surowicy krwi, tj. powyżej 20 nanogramów na ml, miał ochronny wpływ na czynność płuc u palaczy i spowalniał tempo, w jakim się pogarszała.

W perspektywie wieloletniej zbyt niski poziom witaminy D nasilał negatywny wpływ palenia na płuca.

Nie zaobserwowano natomiast podobnego związku z w ogólnej populacji badanych panów, na którą składali się zarówno palacze, jak i niepalący wcale.

"Nasze badania sugerują, że witamina D może łagodzić szkodliwy wpływ palenia papierosów na czynność płuc" - komentuje główna autorka pracy dr Nancy E. Lange. Badaczka podejrzewa, że może to mieć związek z przeciwzapalnymi i przeciwutleniającymi właściwościami tego związku.

"Jeśli nasze wyniki uda się powtórzyć w innych badaniach, to będą one mieć ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego" - ocenia dr Lange. Specjalistka zaznacza, że w przyszłości warto będzie również sprawdzić, czy witamina D może chronić płuca przed wpływem innych szkodliwych czynników, jak np. zanieczyszczenie powietrza.