Egipt wprowadza dodatkową opłatę dla turystów. Lotniska w Szarm El-Szejk, Hurgadzie, Luksorze, Asuanie i Aleksandrii rozpoczęły pobieranie tzw. opłaty rozwojowej w wysokości 7 dolarów od każdego przybywającego pasażera.

Taką decyzję podjęło egipskie Ministerstwo Finansów. Obecnie trwają konsultacje pomiędzy resortem turystyki i Ministerstwem Finansów w sprawie możliwości odroczenia tej opłaty na pewien czas lub pozyskania niezbędnych funduszy z innych źródeł tak, aby turyści nie byli obciążani dodatkowymi kosztami.

Do czasu zapadnięcia ostatecznej decyzji w tej sprawie, opłata obowiązuje i dotyczy wszystkich podróżujących na wyżej wymienionych lotniskach.