Senat poparł przepisy przedłużające możliwość dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego do 30 września 2022 r. Nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z poprawką doprecyzowującą poparło 99 senatorów.

Dotychczasowe przepisy zakładały, że bonem turystycznym można płacić do 31 marca 2022 r., a z usług można skorzystać także i po tym terminie.

Do skorzystania z bonu w wysokości 500 zł uprawnionych jest około 6,5 mln beneficjentów świadczenia 500+, dzieci rodziców pobierających świadczenia opiekuńcze za granicą oraz wszyscy, którzy nabędą takie prawo do 31 grudnia 2021 roku. Na dzieci niepełnosprawne przysługuje świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.