Zaostrzone od czwartku zasady kwarantanny obowiązują po wjeździe do Polski z państw spoza Strefy Schengen lub spoza UE - wynika z doprecyzowanego przez rząd w piątek przepisu rozporządzenia. Rząd rozszerzył także katalog osób zwolnionych z kwarantanny wjazdowej.

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii podpisana przez premiera Mateusza Morawieckiego ukazała się w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie w sobotę.

Rząd zmienił brzmienie przepisu rozporządzenia, na mocy którego osoby, objęte po wjeździe do Polski 10-dniową kwarantanną, nie mogą jej skrócić, wykonując test na koronawirusa w ciągu 48 godzin. Taką możliwość mają nie wcześniej niż w 7 dni po wjeździe. Przepis ten od czwartku dotyczy osób podróżujących z wszystkich państw niebędących w Strefie Schengen lub niebędących państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W nowym brzmieniu przepisu mowa jest o państwach niebędących w Strefie Schengen lub niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki doprecyzowaniu wiadomo, że zaostrzenie zasad nie dotyczy osób przybywających z państw unijnych, które nie są w Schengen, czyli: Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Irlandii i Cypru. Nie dotyczy także państw Strefy Schengen, które nie są w Unii, czyli: Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

W związku z tym w przypadku objęcia kwarantanną po przyjeździe z państwa Strefy Schengen lub państwa UE podróżny może się z niej zwolnić na tych samych zasadach, co dotychczas, czyli po wykonaniu w ciągu 48 godzin testu na koronawirusa i uzyskaniu negatywnego wyniku. Test, zwalniający z kwarantanny, może wykonać również jeszcze na lotnisku. Zgodnie z obowiązującymi od końca marca przepisami podróżujących z tych państw z kwarantanny zwalnia również m.in. negatywny wynik testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem do Polski.

Nadal z kwarantanny wjazdowej zwolnionych jest ponadto szereg podróżnych. To m.in. osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 szczepionką dopuszczoną w UE (po przyjęciu dawki co najmniej 14 dni wcześniej). Katalog zwolnień z obowiązkowej kwarantanny rząd rozszerzył również w piątek.

Zgodnie z piątkową zmianą od soboty z kwarantanny zwolnione będą dzieci do 12. roku życia przybywające do Polski zza granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE pod opieką osób zaszczepionych. W przypadku przekraczania granicy wewnętrznej UE dzieci do 12. roku życia z kwarantanny nadal zwalnia też negatywny wynik testu opiekunów wykonanego 48 godzin przed wjazdem.

Katalog rozszerzono również o uczestników międzynarodowego konkursu lub festiwalu muzycznego organizowanego w Polsce. Dzięki temu na kwarantannę nie trafią uczestnicy np. XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, do którego w lipcu rozpoczną się eliminacje. Kolejne osoby zwolnione od soboty z kwarantanny wjazdowej to m.in. uczestnicy konkursów, olimpiad i turniejów określonych w ustawie o systemie oświaty. To także członkowie oficjalnych delegacji konstytucyjnych organów władzy publicznej RP.

Zaostrzenie zasad kwarantanny po wjeździe do Polski z państw spoza Strefy Schengen lub spoza UE ma związek z rozprzestrzenianiem się nowych wariantów koronawirusa. Wcześniej takie restrykcje, tj. konieczność odczekania co najmniej 7 dni na wykonanie testu, dotyczyły podróżujących z Brazylii, Indii, Republiki Południowej Afryki lub - od środy - Wielkiej Brytanii.