Ze względu na rekordową liczbę turystów podróżujących po świecie w 2012 roku przygotowana specjalną akcję, która ma na celu wyłonienie najlepszej wskazówki turystycznej, dla wszystkich turystów z całego świata.

Kampania nosi nazwę „Miliard turystów, miliard możliwości” i ma na celu uświadomienie opinii publicznej, jak wielką rolę odgrywa turystyka w gospodarce światowej. Każdy pojedynczy turysta wpływa tylko w niewielkim stopniu na rozwój lokalnej gospodarki.

Wynajmując lokalnego przewodnika, czy kupując regionalnej, lokalne produkty nie spowodujemy poprawy gospodarczej, ale już miliard turystów może uczynić bardzo wiele. Stąd nazwa kampanii, która jednoznacznie pokazuje, w jaki sposób małe zmiany u wielu osób jednocześnie mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy.