Rząd od środy, 25 listopada do 8 grudnia br. planuje przedłużyć zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do dziewięciu państw, w tym m.in. do USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Zakaz nie dotyczy krajów UE.

Na liście objętych zakazem znalazły się: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania, Armenia, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia, USA z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, który opublikowano we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji; został on skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

"W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Podkreślano, że projekt zawiera rozwiązania zbliżone do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r.

Wyjaśniono, że "wykaz państw objętych zakazami w ruchu lotniczym został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 000 mieszkańców według stanu na dzień 16 listopada 2020 r., przy współczynniku przekraczającym 440, z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen oraz – w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki – stanów Illinois i Nowy Jork".

Jak podano, nieuwzględnienie w wykazie państw objętych zakazem krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, strefy Schengen "ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów".

Z kolei wyłączenie z objętych zakazem Stanów Zjednoczonych Ameryki stanów Illinois i Nowy Jork "wynika ze stabilnego poziomu zakażeń w tych stanach, zgodnie z danymi publikowanymi przez Centers for Disease Control and Prevention oraz z dość niskiego poziomu zagrożenia dokonania transmisji COVID-19 w ramach realizowania transportu lotniczego".

Jak podano w projekcie, rozporządzenie wchodzi w życie 25 listopada 2020 r.

Wskazano, że do wtorku, 24 listopada br. obowiązuje aktualne rozporządzenie RM, zakaz dotyczy 10 państw. "W związku z tym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia wprowadzającego zakazy w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie" - wskazano. Na liście obowiązującego rozporządzenia zakaz lotów dotyczy: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Jordanii, Argentyny, Armenii, Kostaryki, Libanu, Macedonii oraz USA, z wyjątkiem lotnisk w dwóch stanów: Illinois i Nowy Jork.