Ministerstwo Infrastruktury opublikowało w piątek w Monitorze Polskim nowe stawki opłaty elektronicznej dla dróg krajowych, na których jest pobierana opłata elektroniczna za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

"Działając na podstawie art. 13 ha ust. 4a-4c i ust. 8 ustawy o drogach publicznych, dodanych mocą art. 3 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, Minister Infrastruktury opublikował obwieszczenie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty elektronicznej za przejazd drogami płatnymi dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Nowe zapisy będą obowiązywały w 2023 r." - poinformował PAP rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś.

Przypomniał, że wysokość tych opłat jest corocznie waloryzowana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, podawany w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak wskazał rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, środki z opłaty elektronicznej trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, który jest podstawowym źródłem finansowania inwestycji drogowych. Huptyś podkreślił, że wysokość opłaty pozostanie jedną z najniższych w Europie.

"Zmiana wysokości stawek pobieranych w systemie e-TOLL jest uzależniona od klasy emisji spalin (największe opłaty ponoszą właściciele pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko), rodzaju drogi oraz od masy pojazdu i wyniesie od 3 do 8 groszy za 1 km" - poinformował Huptyś.

"Ta groszowa zmiana stawek opłaty elektronicznej dotyczy wyłącznie pojazdów ciężkich, opłaty te nie są pobierane od właścicieli samochodów osobowych i motocykli. Nowe stawki opłaty elektronicznej będą pobierane także od właścicieli pojazdów ciężkich zarejestrowanych poza granicami Polski" - dodał.

Z informacji przekazanych PAP przez resort infrastruktury wynika, że w przyszłym roku za przejazd autostradami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz drogami ekspresowymi kierowca pojazdu spełniającego normę EURO5 o masie od 3,5 t do 12 ton i autobusu zapłaci 24 grosze za km (obecnie 21 groszy), natomiast za przejazd tymi samymi drogami przy normie EURO3 opłata wyniesie 42 grosze za km (obecnie 37 groszy). Najcięższe pojazdy, o masie całkowitej powyżej 12 t, zapłacą w takim wypadku odpowiednio 33 i 55 groszy (obecnie 29 i 48 groszy). Nowa wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G to przy normie EURO5 20 groszy za km (obecnie 17 groszy) dla pojazdów o dmc od 3,5 t do 12 ton i autobusów, natomiast dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12 t opłata ta wyniesie 25 groszy (obecnie 22 grosze).

Obecnie sieć krajowych dróg płatnych w Polsce zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad liczy prawie 3700 km i od roku 2017 nie była powiększana. Za przejazd odcinkami płatnymi opłaty muszą uiszczać wszystkie pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, a więc m.in. ciężarówki czy autobusy.

Poza drogami krajowymi opłaty są pobierane od wszystkich pojazdów za przejazd koncesyjnymi odcinkami autostrad oraz wybranymi odcinkami autostrad A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ skr/