Przed 1 marca wszystkie stacje II linii metra będą miały zgodę na użytkowanie. Z zapowiedzi wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wynika, że kontrole są na końcowym etapie.

W tym tygodniu wszystkie prace powinny zostać zakończone wyjaśnia Jaromir Grabowski mazowiecki wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Kontrole obowiązkowe są poprzedzone sprawdzeniem dokumentacji. W tej chwili sprawdzamy, czy to zostało wykonane jest zgodne z planem - dodaje inspektor.
Tempo kontroli i wydawanie pozwoleń na użytkowanie jest normalne i nie zostało zwiększone po pożarze Mostu Łazienkowskiego - podkreśla Jaromir Grabowski. Mamy świadomość, że metro było i jest potrzebne Warszawie, ale tempo naszej pracy nie zmieniło się mówi Jaromir Grabowski.
Najwięcej kłopotów było z wydaniem pozwolenia na użytkowanie stacji Centrum Nauki Kopernik - mówi Grabowski. Część robót uszczelniających nadal tam się odbywa i takie też są zalecenia, żeby stację monitorować i w razie potrzeby wykonywać określone prace. Jednak nic nie blokuje wydania decyzji o użytkowaniu tej stacji przypomina Grabowski.
Warszawski ratusz nie podaje konkretnego terminu uruchomienia centralnego odcinka II linii metra.
W ubiegłym roku, zapowiadano, że metro ruszy w grudniu 2014 roku.