Rzecznik Generalnej Dyrekcji, Jan Krynicki wyjaśnia że pomiar jest niezbędny, by dane o natężeniu ruchu były aktualne. Rzecznik zwraca uwagę, że od ostatniego pomiaru w 2010 roku w Polsce pojawiło się wiele kilometrów autostrad, które w dużym stopniu zmieniły natężenie ruch na drogach krajowych. W ciągu ostatnich kilku lat Polscy zmienili trasy dojazdu na wakacje, czy wyjazdy weekendowe. 

Pomiar ruchu potrwa rok. Wyniki przydadzą się do planowania kolejnych inwestycji drogowych. Wyniki pomogą efektywnie projektować nowe drogi. Będą też miały wpływ, które z nich poszerzać, czy remontować. Większość pomiaru będą wykonywać pracownicy firm wybranych przez GDDKiA. Wspierać ich będą punkty pomiarowe wyposażone między innymi w kamery wideo. Generalny Pomiar Ruchu odbywa się raz na pięć lat.