Rada Ministrów zaktualizowała program Kolej Plus zwiększając jego budżet z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł - poinformowało w środowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

"Rząd chce zwiększyć budżet programu Kolej Plus – z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r." - podano w komunikacie CIR.

Jak wyjaśniono, celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Chodzi także o miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu/związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Rada Ministrów przyjmując w środę projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", zdecydowała też, że podwyższony zostanie kapitał zakładowy PKP Polskich Linii Kolejowych (PLK).

Nowe przepisy przewidują także usprawnienie procesu wnoszenia przez Polskie Koleje Państwowe (PKP) do spółki PKP PLK składników majątkowych, które potrzebne są do prowadzenia działalności dotyczącej zarządzania infrastrukturą kolejową.

Chodzi o umożliwienie PKP przekazanie PLK linii kolejowych, znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości.

Minister finansów będzie mógł także przekazywać w danym roku kalendarzowym na rzecz PLK dodatkowe skarbowe papiery wartościowe. Rozwiązanie to pozwoli elastycznie reagować na zwiększone zapotrzebowanie na środki niezbędne do realizacji inwestycji w poszczególnych latach.

Umożliwione zostanie ponadto finansowanie akcjami PLK zobowiązań podatkowych dotyczących podatku CIT.

W komunikacie podano też, że obecnie prowadzone są prace budowlane na 54 dworcach kolejowych i 47 przystankach kolejowych. Aktualnie realizowane są inwestycje na liniach kolejowych o wartości 46 mld zł.

W 2015 r. pociągi dalekobieżne (PKP Intercity) obsługiwały 326 stacji w 283 miastach, obecnie jest to 468 stacji w 415 miejscowościach. Oznacza to, że w ostatnich latach liczba obsługiwanych stacji wzrosła o 142.

Rząd zaktualizował Krajowy Program Kolejowy

Rada Ministrów zaktualizowała w środę Krajowy Program Kolejowy w związku z przyjętym przez rząd projektem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - poinformowało w środowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

"Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Uchwała przewiduje aktualizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) w związku z przyjętym przez rząd projektem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)" - napisano w komunikacie.

Jak wyjaśniono w komunikacie, Krajowy Program Kolejowy został ustanowiony do 2023 r., konieczna jest jednak jego aktualizacja w związku planowanym horyzontem czasowym realizacji KPO, który zamyka się wraz z końcem sierpnia 2026 r.

Dzięki uchwale, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą mogły wszcząć procedury przetargowe dla projektów wyszczególnionych na liście rezerwowej, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Krajowy Program Kolejowy zostanie także uzupełniony w związku z rozstrzygnięciami konkursu w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" CEF Transport 2020. Chodzi o uzyskanie dofinansowania dla czterech projektów dokumentacyjnych, realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski