W najbliższych dniach Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikuje projekty rozporządzeń do znowelizowanego w ubiegłym roku prawa lotniczego, które mają służyć rozwojowi lokalnych lotnisk.
Chodzi tu o tzw. lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, które będą działać na mocy krajowych, a nie unijnych przepisów, co zwolni je z wielu obowiązków.
Takie porty lotnicze nie będą musiały na przykład posiadać profesjonalnego ogrodzenia, własnej straży pożarnej i innych służb oraz tzw. planu generalnego – dokumentu, na którym opiera się działalność lotniska, co przyczyni się do ograniczenia kosztów i rozwoju lokalnych lotnisk.