Konsorcjum Polimex – Mostostal złożyło pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę kar umownych w wysokości 177 mln zł, z czego 79 mln zł dla spółki, podał Polimex.

Pozew został wniesiony „w związku z odstąpieniem od umowy nr 4/12/R/2010 na projekt i budowę autostrady A-1 Stryków – węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 290+850 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 335+937,65", z przyczyn leżących po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość przedmiotu sporu pozwu złożonego przez wszystkich Konsorcjantów wynosi 176.954.027 zł w tym żądanie spółki z pozwu wynosi 79.204.623 zł " – poinformowała spółka w komunikacie.

W opinii spółki wniesienie pozwu jest zasadne ze względu na odstąpienie przez spółkę od umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.