Przyczyn wzrostu popytu na nowe samochodowy należy szukać w poprawiającej się gospodarce - większej dostępności do kredytów, spadkowi bezrobocia, poprawie sytuacji amerykańskich gospodarstw domowych, czytamy na stronach serwisu Automotive News.