Unia Europejska przyjęła bardziej surowe limity dla obecności siarki w paliwie dla statków, wdrażając w ten sposób porozumienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wyspecjalizowanej agendy ONZ, w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Parlament Europejski przegłosował obniżenie dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie wszystkich jednostek pływających na wodach Unii za wyjątkiem Bałtyku, Morza Północnego i Kanału La Manche do 0,5 proc. z obecnych 3,5 proc.

Jednocześnie do regulacji włączono porozumienie IMO, które zobowiązuje do redukcji siarki w paliwie statków poruszających się na Bałtyku, M. Północnym i Kanale La Manche do 0,1 proc. w roku 2015 wobec dopuszczalnego teraz limitu 1,0 proc. – relacjonuje agencja Bloomberg.

“Mam nadzieję, że nowe regulacje przyczynią się do rozwoju bardziej ekologicznego transportu morskiego w Europie” – powiedział Satu Hassi, europoseł z Finlandii, który przedstawiał dzisiaj projekt nowych przepisów na forum zgromadzenia przedstawicieli 27 krajów członkowskich UE. Rządy państw członkowskich już zasygnalizowały wsparcie dla regulacji po wcześniejszym odrzuceniu znacznie bardziej rygorystycznych propozycji, które rozważano w Strasburgu.

Przegłosowane dzisiaj regulacje uzgodniono w maju. Trwała jednak zakulisowa batalia eurodeputowanych z rządami o zaostrzenie przepisów. Kraje członkowskie jednak na to nie przystały, bo ich wdrożenie przez armatorów sięgałoby kwoty 11 mld euro rocznie.