PKP Intercity od 6 listopada br. odwołuje tymczasowo kursowanie niektórych pociągów ze względu na spadek liczby podróżnych w czasie epidemii - poinformował we wtorek przewoźnik.

Jak czytamy w komunikacie, epidemia i związane z tym kolejne ograniczenia przyczyniają się do mniejszego zapotrzebowania na podróże koleją. Obecnie średni spadek liczby rezerwacji na połączenia PKP Intercity wynosi 63 proc. względem 2019 roku.

W związku z tym przewoźnik wprowadza zmiany w siatce połączeń i dostosowuje liczbę kursujących pociągów do aktualnego zainteresowania. W odniesieniu do średniej dziennej liczby pociągów uruchamianych w obowiązującym rozkładzie jazdy, tymczasowo odwołanych zostaje około 5 proc. pociągów - podała spółka.

Przewoźnik dodał, że podróżnym, którzy kupili bilety na odwołane połączenia (na całej trasie lub na jej części), przysługuje prawo do otrzymania zwrotu należności bez potrącania odstępnego lub możliwość skorzystania z połączenia alternatywnego. Wskazał, że osoby posiadające bilet zakupiony w kasie lub w biletomacie, muszą udać się do kasy biletowej w celu otrzymania należności za zwrot biletu lub w przypadku decyzji o skorzystaniu z alternatywnego połączenia, w celu wydania przez kasjera odpowiedniego poświadczenia wraz z miejscówką na wybrany pociąg, a osoby posiadające bilet w wersji elektronicznej muszą oddać bilet zdalnie, zaś kwota za bilet zostanie zwrócona z potrąceniem odstępnego, następnie klient otrzyma również wyrównanie całej kwoty za bilet.

Spółka poinformowała, że kolejne decyzje dotyczące kształtu siatki połączeń będą podejmowane na podstawie stale prowadzonych analiz frekwencji w pociągach przewoźnika.

Lista odwołanych pociągów znajduje się pod linkiem: https://www.intercity.pl/pl/aktualna-dostepnosc-pociagow-pkp-intercity-od-08.11.2020/pociagi-odwolane.html

PKP Intercity przypomniało, że obecnie w pociągach przewoźnika może być zajętych jednocześnie, co najwyżej 50 proc. miejsc do siedzenia. Spółka na bieżąco monitoruje frekwencję we wszystkich swoich pociągach. Widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmuje decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc.

Na pokładach pociągów obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. Każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do października 2020 r. wykonano blisko 260 tysięcy dezynfekcji - czytamy.