Ponad 487 mln euro zostanie przeznaczonych na modernizację krajowego systemu komunikacji kolejowej. Finansowane przez UE prace będą polegały na zastąpieniu przestarzałej technologii i stworzeniu nowoczesnego systemu komunikacji na prawie 14 tys. km linii kolejowych w całym kraju.

Projekt ten, oprócz poprawy bezpieczeństwa pasażerów i skrócenia czasu podróży, ma umożliwić Polsce wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym, który połączy polskie linie kolejowe z europejską siecią kolejową. Dostosowanie polskich systemów komunikacyjnych do systemów istniejących w całej Europie ma pozwolić uniknąć konieczności zmiany lokomotyw lub urządzeń pokładowych na przejściach granicznych. Dzięki temu transport kolejowy będzie bardziej opłacalny i szybszy. Oczekuje się, że realizacja projektu rozpocznie się w lipcu 2023 roku.

Na modernizację linii kolejowych na Śląsku trafi ponad 117 mln euro. Projekt obejmuje modernizację i elektryfikację 46 km linii kolejowych oraz budowę lub remont stacji, peronów, wiaduktów i mostów w tym regionie. Ma on również umożliwić dostęp do peronów osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz budowę nowej stacji na międzynarodowym lotnisku w Pyrzowicach, które obsługuje stolicę regionu – Katowice.

Prace mają umożliwić przywrócenie ruchu na linii kolejowej na odcinku Tarnowskie Góry–Zawiercie, co ma zapewnić bezpieczne i niezawodne połączenia z lotniskiem w Pyrzowicach. Prace mają zostać ukończone w maju 2022 roku. Projekt ma poprawić efektywność transportu towarowego i zapewnić wydajny ruch pasażerski.

Prawie 72 mln euro zostanie przeznaczonych na zmniejszenie natężenia ruchu w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach finansowanego przez UE projektu wybudowana zostanie obwodnica, która od wschodu omijać będzie Nowe Miasto Lubawskie.

W ciągu drogi krajowej nr 15, która łączy lokalne ośrodki miejskie z transeuropejską siecią transportową, obwodnica powinna zmniejszyć ruch w mieście i poprawić jakość życia mieszkańców. Obwodnica połączy województwo warmińsko-mazurskie z kujawsko-pomorskim i tym samym zapewni łatwiejszy dojazd nad Morze Bałtyckie. Prace powinny zostać zakończone w czerwcu 2021 roku.

Jak podkreśla Komisja Europejska, Polska jest największym beneficjentem funduszy udostępnianych w ramach polityki spójności. Od czasu przystąpienia do UE w 2004 roku w Polsce w ramach polityki spójności sfinansowano budowę lub modernizację 12,2 tys. km dróg, zapewniono dostęp do internetu szerokopasmowego dla 9,1 mln osób oraz utworzono 151 tys. miejsc pracy.

Zmiany w dziedziczeniu firm rodzinnych