Komisja Europejska przyjęła w piątek trzy duże projekty w ramach polityki spójności, dotyczące modernizacji polskiej sieci kolejowej i drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa podróży. Łączna wartość projektów to 676 mln euro.

Ponad 487 mln euro zostanie przeznaczonych na modernizację krajowego systemu komunikacji kolejowej. Finansowane przez UE prace będą polegały na zastąpieniu przestarzałej technologii i stworzeniu nowoczesnego systemu komunikacji na prawie 14 tys. km linii kolejowych w całym kraju.

Projekt ten, oprócz poprawy bezpieczeństwa pasażerów i skrócenia czasu podróży, ma umożliwić Polsce wprowadzenie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym, który połączy polskie linie kolejowe z europejską siecią kolejową. Dostosowanie polskich systemów komunikacyjnych do systemów istniejących w całej Europie ma pozwolić uniknąć konieczności zmiany lokomotyw lub urządzeń pokładowych na przejściach granicznych. Dzięki temu transport kolejowy będzie bardziej opłacalny i szybszy. Oczekuje się, że realizacja projektu rozpocznie się w lipcu 2023 roku.

Na modernizację linii kolejowych na Śląsku trafi ponad 117 mln euro. Projekt obejmuje modernizację i elektryfikację 46 km linii kolejowych oraz budowę lub remont stacji, peronów, wiaduktów i mostów w tym regionie. Ma on również umożliwić dostęp do peronów osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz budowę nowej stacji na międzynarodowym lotnisku w Pyrzowicach, które obsługuje stolicę regionu – Katowice.

Prace mają umożliwić przywrócenie ruchu na linii kolejowej na odcinku Tarnowskie Góry–Zawiercie, co ma zapewnić bezpieczne i niezawodne połączenia z lotniskiem w Pyrzowicach. Prace mają zostać ukończone w maju 2022 roku. Projekt ma poprawić efektywność transportu towarowego i zapewnić wydajny ruch pasażerski.

Prawie 72 mln euro zostanie przeznaczonych na zmniejszenie natężenia ruchu w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach finansowanego przez UE projektu wybudowana zostanie obwodnica, która od wschodu omijać będzie Nowe Miasto Lubawskie.

W ciągu drogi krajowej nr 15, która łączy lokalne ośrodki miejskie z transeuropejską siecią transportową, obwodnica powinna zmniejszyć ruch w mieście i poprawić jakość życia mieszkańców. Obwodnica połączy województwo warmińsko-mazurskie z kujawsko-pomorskim i tym samym zapewni łatwiejszy dojazd nad Morze Bałtyckie. Prace powinny zostać zakończone w czerwcu 2021 roku.

Jak podkreśla Komisja Europejska, Polska jest największym beneficjentem funduszy udostępnianych w ramach polityki spójności. Od czasu przystąpienia do UE w 2004 roku w Polsce w ramach polityki spójności sfinansowano budowę lub modernizację 12,2 tys. km dróg, zapewniono dostęp do internetu szerokopasmowego dla 9,1 mln osób oraz utworzono 151 tys. miejsc pracy.