Sejm skierował w środę do dalszych prac w komisji infrastruktury projekt nowej ustawy o tachografach stosowanych w transporcie drogowym. Ustawa ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli oraz egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Nowa ustawa ma zwiększyć bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia oraz zwiększyć wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

Nowe przepisy ograniczą też ryzyko popełniania przez warsztaty oszustw i wystąpienia konfliktów interesów między nimi, a przewoźnikami drogowymi. Wprowadzą też uprawnienie dla funkcjonariuszy służb kontrolnych do polecania warsztatom sprawdzenia ewentualnego podłączenia do tachografów urządzeń manipulacyjnych.

Obecnie w pojazdach zamontowane są dwa rodzaje tachografów - analogowe i cyfrowe. Zagadnienia dotyczące tych dwóch generacji urządzeń regulują dwie oddzielne ustawy. Nowy projekt ustawy o tachografach ma ujednolicić i objąć swoim zakresem, w jednym akcie prawnym, wszystkie wymagania dotyczące obu generacji tachografów.

Według projektodawców nowa ustawa ułatwi również zapewnienie pełnej spójności przepisów oraz wpłynie na ich większą czytelność i zgodność z unijnymi przepisami.