Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił w czwartek drugie konsultacje dokumentacji dla aukcji na rezerwacje częstotliwości pasma 3,6 GHz, wykorzystywanego m.in. dla usług w technologii 5G. Cena wywoławcza każdej z czterech rezerwacji ma wynosić 450 mln zł.

Zgodnie z informacją, opublikowaną przez UKE, termin na złożenie stanowisk w konsultacjach mija 12 maja br.

Urząd wyjaśnił, że rozdysponowanie częstotliwości z pasma 3,6 GHz w ramach aukcji umożliwi efektywną dystrybucję częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz i pozwoli na przydzielenie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym ciągłych bloków widma radiowego na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych, w tym w technologii 5G. Z dokumentacji aukcyjnej wynika, że cena wywoławcza pozostała na poziomie 450 mln zł, takiej jak w pierwszych konsultacjach, które trwały do 31 stycznia.

Przedmiotem konsultacji są projekty: ogłoszenia o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, oraz projektu rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast. (PAP)

wkr/ mmu/