Jeśli zarzut się potwierdzi, firmie grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.
Postępowanie dotyczy rabatu (5 zł miesięcznie) dla tych klientów Play, którzy zrezygnowali z papierowych faktur na rzecz elektronicznych. Regulaminy tej promocji przewidują utratę zniżki, jeżeli konsument spóźni się z płatnością za poprzedni miesiąc. Zniżka jest także wstrzymana do czasu, aż klient uiści opłaty za usługi dodatkowe. Niezależnie od tego spółka może też naliczać odsetki za opóźnienie z płatnościami.