Rząd przyjął projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej wraz z projektem ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej, które mają kompleksowo regulować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych regulacji, jeśli chodzi o ustanowienie europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Nowe przepisy będą kompleksowo obejmować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w naszym kraju. Wprowadzona zostanie także możliwość otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta" - czytamy w komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projektach:

- uregulowanie działalności, która polega na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług komunikacji elektronicznej. Nowe rozwiązania będą dotyczyć nie tylko tradycyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale także operatorów tzw. usług Over the Top (to np. aplikacje internetowe i komunikatory).

- ustalenie kwestii związanych z gospodarowaniem częstotliwościami, zasobami numeracji oraz zapewnieniem dostępu do sieci telekomunikacyjnych.

- zagwarantowanie ochrony praw użytkowników końcowych, w szczególności przez wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych oraz wzmocnienie uprawnień dotyczących zawierania umowy i jej rozwiązywania.

- wprowadzenie możliwości otrzymania przez abonentów prepaid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta.

- ograniczenie wysokości wysokość roszczeń odszkodowawczych, które stosują dostawcy usług wobec abonenta.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Proponowane przepisy zastąpią obowiązującą obecnie ustawę prawo telekomunikacyjne.

Wraz z projektem ustawy prawo komunikacji elektronicznej, przyjęty został również projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej. Zawarto w nim przepisy przejściowe i dostosowujące, w tym zmiany w wielu innych ustawach, na które będą mieć wpływ nowe regulacje dotyczące łączności elektronicznej, podano także.

(ISBnews)