W najbliższym czasie, prawdopodobnie w ten wtorek, projekt regulacji kluczowej dla rynku telekomunikacyjnego trafi na posiedzenie Rady Ministrów – wynika z nieoficjalnych informacji DGP. Zatwierdzenie go przez rząd to ostatni etap przed przekazaniem prawa komunikacji elektronicznej (PKE) do Sejmu.
Ustawa stanowi wdrożenie do krajowego prawa przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE), z czym Polska jest mocno spóźniona – wyznaczony przez Brukselę termin minął w grudniu 2020 r. Prace nad PKE zaczęło jeszcze Ministerstwo Cyfryzacji, a po jego likwidacji kontynuuje kancelaria premiera.