Cyfrowy Polsat finalizował nabycie udziałów Metelem Holding Company Limited (Metelem), podmiotu pośrednio dominującego Polkomtelu, operatora sieci komórkowej Plus, podała spółka.

"Spełniły się ostatnie warunki, od których spełnienia uzależnione były zobowiązania stron do przystąpienia do realizacji transakcji na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej przez spółkę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) (…). Spółka zawarła z EBOR umowę ramową" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono ponadto, że w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków określonych w umowie inwestycyjnej z EBOR, jak również w umowie inwestycyjnej z pozostałymi wspólnikami Metelem, strony przystąpiły do zamknięcia transakcji.

Reklama

"W wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, (…) wspólnicy Metelem złożyli oświadczenia o objęciu akcji serii I oraz serii J spółki, jak również opłacili akcje nowej emisji wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Metelem należących do tych wspólników (cena emisyjna jednej akcji opłacanej w ten sposób wyniosła 21,12 zł). W rezultacie spółka nabyła własność 2.000.325 udziałów Metelem, reprezentujących 100% kapitału i głosów w tej spółce" – podano również.

W połowie listopada ub.r. Cyfrowy Polsat zawarł umowę przejęcia Metelem Holding Company Limited, w całości kontrolującej Polkomtel - operatora sieci Plus.