Mediatel odnotował 9,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 3,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,02 mln zł wobec 2,48 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,09 mln zł w 2013 r. wobec 54,70 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2013 r. wyniosła 13,99 mln zł wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach grupy Hawe ma być wehikułem do realizacji sieci FTTH w całym kraju.