Omówienie: Pieniądze z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dzieli się na poszczególne województwa, w działaniach takich jak

renty strukturalne,