Środki na rozwój wsi – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 25 stycznia 2013 r., poz. 119)

Omówienie: Pieniądze z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dzieli się na poszczególne województwa, w działaniach takich jak: