Fundusze emerytalne – art. 1 pkt 53 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 170, poz. 1651)

Przymus bezpośredni – par. 8 ust. 2–6 rozporządzenia ministra zdrowia z 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (z tym, że w rozporządzeniu ust. 6 nie ma) (Dz.U. z 29 czerwca 2012 r., poz. 740)