Rolnictwo – art. 15 ust. 1 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. nr 144, poz. 1045)

Żegluga śródlądowa – art. 1 pkt 2 w zakresie dodawanych art. 47s, art. 47b, art. 47f–47i, art. 1 pkt 6 oraz art. 2 ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 171, poz. 1057)