Od 27 sierpnia tego roku rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą ubiegać się o pomoc - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W komunikacie podkreślono, że refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Dodano, że straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach muszą wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia. Wyjaśniono, że "wsparcie nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo".

"Wnioski o wsparcie finansowe można składać od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku, we wszystkich oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej" - czytamy w komunikacie Agencji.

"Warto złożyć je jak najszybciej, ponieważ pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do Agencji" – mówi, cytowany w komunikacie, rzecznik ARiMR Paweł Mucha.

Jak zaznaczył, o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się dwie grupy rolników. "Pierwszą stanowią gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Druga grupa, to rolnicy, którzy w celu zwalczania ASF, musieli wybić świnie lub zniszczyć ich zwłoki" - wskazał.

Z informacji podanej przez Agencję wynika, że przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk żywiołowych bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF, pod warunkiem, że "miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania takiego wniosku".