Podawanie fałszywej informacji o kraju pochodzenia owoców i warzyw będzie traktowane nie tylko jako naruszenie wymagań jakości, lecz także jako złamanie zasad bezpieczeństwa żywności.
Kary dla nieuczciwych firm będą dużo wyższe niż teraz, a pracownicy inspekcji uzyskają szersze uprawnienia kontrolne. Taki będzie efekt zaproponowanej przez resort rolnictwa nowelizacji przepisów o kontroli rynków rolnych.
Projekt to odpowiedź m.in. na zgłaszany przez branżę proceder przepakowywania owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawania ich jako polskich oraz brak informacji na etykietach umożliwiających identyfikację produktu. Dziś nieuczciwe firmy ryzykują tylko karę grzywny sięgającą maksymalnie 500 zł.