Rozporządzenie dotyczące opłat reprograficznych, w którym ustalona zostać ma między innymi nowa lista inkasentów uprawnionych do poboru opłat ma zostać przedstawione do czerwca br. – donosi portal wirtualnemedia.pl.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego już w połowie 2013 r. zainicjowało konsultacje, których celem miało być wypracowanie wspólnych ustaleń dotyczących opłat od czystych nośników. Wzięli w nich udział przedstawiciele producentów oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, obecnie toczą się prace nad nowelizacją rozporządzenia o opłatach reprograficznych. Ich zakończenie ma mieć miejsce w czerwcu br. W dalszej kolejności projekt rozporządzenia skierowany zostanie do konsultacji społecznych.

Zgodnie z doniesieniami serwisu, MKiD nie podaje informacji o nowych pozycjach, które mają zostać wpisane do katalogu urządzeń i nośników objętych opłatami, ani o planowanych zamianach stawek w opłacie reprograficznej.

Jak donosi portal, nowelizacja obejmie natomiast zmianę poboru opłat. W obecnym stanie prawnym bowiem producenci uiszczają opłaty reprograficzne na podstawie inkasa. Zmianie ulegnie również podział opłat pozyskanych na rzecz twórców. Co więcej, zredukowana ma zostać także lista inkasentów, którymi m.in. są organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Jeśli nowe rozporządzenie zobowiąże sprzedawców do odprowadzenia opłat reprograficznych od smartfonów, tabletów czy odtwarzaczy mp3, to możemy się spodziewać, że ich cena w sklepach będzie wyższa niż obecnie.

Źródło: wirtualnemedia.pl

Nie tylko ZAIKS. Jakie inne polskie organizacje stoją na straży praw autorskich? >>