Urząd Patentowy unieważnił jeden z patentów związany z formatem DVD. Patent nr PL 181392 na wynalazek „Sposób i urządzenie kodujące obraz filmowy” został w części unieważniony (chodzi o zastrzeżenia patentowe nr 1–9) – postanowił Urząd Patentowy w decyzji z 7 marca 2012 roku (Sp. 571/10).
Sprawa związana jest z opatentowaną przez Sony Corporation metodą kodowania filmów w celu ich zapisania na płytach DVD-video.
Unieważnienia patentu domagała się firma Digi Pres Group, tłocznia płyt DVD z siedzibą w podwarszawskich Łomiankach, która wskazywała, że chronione rozwiązanie nie jest jednak wynalazkiem technicznym, a oprogramowaniem.
Tymczasem ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej określa, że patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Nie jest nimi jednak oprogramowanie.
– Urząd Patentowy przychylił się do naszego wniosku w całości – mówi Marek Chojnowski, adwokat i pełnomocnik Digi Pres Group.
Urząd uznał, że w zastrzeżeniach do patentu jest wskazany sposób algorytmicznych kroków, które służą postępowaniu z danymi. Nie ujawniono w nich natomiast środków technicznych służących postępowaniu z danymi.
Z decyzją urzędu nie zgadza się Krystyna Szczepanowska, radca prawny i pełnomocnik Sony. Zapowiada, że na decyzję wniesie skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Sony dysponuje jednak jeszcze trzema innymi patentami dotyczącymi formatu DVD, a opłaty licencyjne pobiera za korzystanie ze wszystkich naraz.
Dlatego nie jest wcale pewne, że opłaty licencyjne za korzystanie z patentów Sony będą niższe.