Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i SFP w 2003 r. zawarły porozumienie, które mówiło m.in. o określeniu jednolitych stawek wynagrodzeń autorskich pobieranych od użytkowników komercyjnych (np. nadawców telewizyjnych czy przedsiębiorców sprzedających utwory) z tytułu sprzedaży utworów przeznaczonych do użytku osobistego.

Obie organizacje zarządzają prawami autorskimi i działają w interesie twórców, ale te uzgodnienia były korzystne tylko dla nich.

Twórcy mieli od obu dostawać jednakowe stawki.

Izba Wydawców Prasy, która złożyła wniosek o wszczęcie postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uważała, że zmowa cenowa tych podmiotów narusza interesy wielu przedsiębiorców, mając na celu wyeliminowanie ich z rynku.

Zdaniem izby wynagrodzenie należne twórcom powinno być zróżnicowane.

Prezes UOKiK 29 sierpnia 2008 r. wydał decyzję, w której uznał, że porozumienie dotyczące sprzedaży utworów przeznaczonych do użytku osobistego oraz zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do tych utworów ograniczało konkurencję, a więc było sprzeczne z prawem.

Mocą tej decyzji UOKiK nałożył na ZAiKS karę 1 mln zł, a na SFP 250 tys. zł. Sprawa z powództwa stowarzyszeń trafiła przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w lipcu 2011 r., który uznał jednak, że decyzja UOKiK była właściwa.

To stanowisko podzielił wczoraj Sąd Apelacyjny w Warszawie, który oddalił apelację ZAiKS-u. Stowarzyszenie Autorów prawdopodobnie wystąpi ze skargą kasacyjną od wyroku do Sądu Najwyższego.

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1179/11.