ACTA sprzeczna z konstytucją

– Powinniśmy jednak rozpocząć proces ratyfikacji ACTA – mówi nam konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski.

– Skoro polski rząd ją podpisał, to konsekwentnie powinien poprowadzić sprawę dalej. Tyle że podczas procesu ratyfikacyjnego ACTA powinna być poddana szczegółowej ocenie prawnej i w efekcie ratyfikacja tej umowy zostałaby odrzucona – dodaje ekspert.

Ryszard Piotrowski na zlecenie Biura Analiz Sejmowych ocenił zgodność ACTA z konstytucją.

Według jego opinii to dokument całkiem sprzeczny z polskim prawem. 

Quiz: Co wiesz o ACTA?

Rozpocznij quiz »

W internecie i na ulicach trwa bitwa o ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). A co ty wiesz o tej umowie?

Wszystkie quizy »

Takie same wnioski płyną z opinii opracowanej przez innego konstytucjonalistę, prof. Bogusława Banaszaka.

Jednoznacznie pisze on: „ACTA narusza zasadę pewności prawa wyprowadzaną z zasady demokratycznego państwa prawnego sformułowanej w art. 2 Konstytucji RP”.

Dalej wypunktowuje on kolejne zagrożenia, jakie niesie ze sobą ten dokument, i sposób jego przyjęcia: nieprawidłowości w przeprowadzeniu konsultacji społecznych, brak proceduralnych gwarancji przestrzegania praw jednostki w przypadku informacji przekazywanych posiadaczowi praw oraz naruszenia zasady gwarantującej prawa do wysłuchania stanowiące element prawa do sądu.