Opinie najwybitniejszych prawników nie pozostawiają złudzeń: ta międzynarodowa umowa (ACTA) jest niezgodna z polską konstytucją. A konkretnie z samym jej sednem, czyli gwarancjami demokratycznego państwa prawa.
ACTA sprzeczna z konstytucją
– Powinniśmy jednak rozpocząć proces ratyfikacji ACTA – mówi nam konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski.