Domenę .xxx można nie tylko zarejestrować, ale także zastrzec. Po to, aby chronić swoją markę.
Do 28 października firmy, które mają zastrzeżone swoje znaki towarowe, mogą składać wnioski o zablokowanie wykorzystania ich nazw w domenie .xxx. Możliwość taką daje regulamin ICM Registry LLC – instytucji, do której należą prawa do domen z końcówką .xxx. Dzięki temu można zapobiec, aby w internecie pod nazwą znanej marki z końcówką .xxx nie pojawiła się strona o treści erotycznej czy wręcz pornograficznej.
Takie strony mogą być lepiej pozycjonowane w wyszukiwarkach. Dlatego w przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo nie zablokuje swojej nazwy, może się zdarzyć, że klient, klikając w link, zamiast opisu nowych butów do biegania zobaczy zupełnie coś innego.
Zablokowanie nazwy domeny .xxx nie jest też równoznaczne z koniecznością jej rejestracji. Złożenie odpowiedniego wniosku spowoduje, że pod zablokowanym adresem z końcówką .xxx pojawi się informacja o ochronie danej nazwy. Ponadto żadna firma z branży porno nie zarejestruje już takiej domeny dla siebie.
Sprawa jest o tyle istotna, że niebawem pojawią się domeny .xxx z treściami dla dorosłych. W kwietniu 2011 roku Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów, która jest odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych, zarejestrowała do tzw. najwyższego poziomu domenę xxx. W konsekwencji będzie ona występować obok takich domen jak .com, .edu, czy .org.
Jednak nie tylko te firmy, które mają zastrzeżone marki, mogą chcieć chronić swój wizerunek i uniknąć skojarzeń ich działalności z branżą porno. Pozostałe przedsiębiorstwa będą mogły zastrzec swoje nazwy w domenie .xxx dopiero po 6 grudnia 2011 roku. Tego dnia ruszy także normalna rejestracja takich domen. Obowiązywała będzie zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Wtedy na dobre wystartuje wyścig nie tylko wśród firm zajmujących się produkcją treści dla dorosłych, ale i pozostałych, które zechcą zastrzec swoje nazwy.
Domena .xxx należy do ICM Registry LLC i jest przeznaczona dla serwisów, na których są treści tylko dla dorosłych. Dzięki jej wprowadzeniu w łatwy sposób każdy odróżni treść erotyczną od pozostałej. Łatwiejsze stanie się także filtrowanie takich zasobów w sieci.
Komentarz prawny
Dr Bogdan Fischer, radca prawny i partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy
Poza standardową możliwością rejestracji domeny przez firmy z branży dla dorosłych jest możliwość zastrzeżenia domeny na rzecz podmiotu niezwiązanego z taką branżą. To pomaga zapobiec niezakładanemu powiązaniu znaków towarowych danego przedsiębiorcy z promowaniem treści dla dorosłych, co mogłoby mieć wpływ na jego dobre imię czy renomę. Rozwiązanie to przeznaczone jest obecnie dla tych, którzy posiadają zastrzeżony znak towarowy.
Zastrzeżenie domeny w celu ochrony swojej marki powoduje zablokowanie nazwy z końcówką .xxx bez konieczności rejestrowania jej. Pod danym adresem wyświetlana będzie strona z informacją o objęciu jej programem ochrony. Wnioskodawca musi mieć ważne w świetle regulacji prawa krajowego prawo ochronne do znaku towarowego lub usługowego, zarejestrowanego przed dniem 1 września 2011 r.

Spory pomiędzy stronami powstałe w trakcie trwania wszystkich faz rejestracji/blokowania domen będą rozstrzygane przed The National Arbitration Forum wybranym przez ICM w przypadku gdy spór dotyczy wniosku obejmującego znaną markę lub charakterystyczny znak handlowy.