Chcę skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. W jaki sposób zakomunikować to sprzedawcy internetowemu? Czy wystarczy przesłać mu e-mail ze stosowną treścią?

NIE: Chyba że sprzedawca umożliwia taką formę przesłania oświadczenia. Nie ma jednak takiego obowiązku, co zresztą może budzić zdziwienie, skoro cała komunikacja w e-handlu odbywa się w internecie. Ustawodawca uznał jednak, że zależy to od samego sprzedawcy. Jeśli umożliwi składanie oświadczenia drogą elektroniczną, to można wówczas odstąpić od umowy poprzez formularz będący załącznikiem do ustawy (załącznik nr 2) lub składając oświadczenie na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Jeśli jednak sklep internetowy nie daje takiej możliwości, skuteczne jest wówczas tylko pismo przesłane lub dostarczone osobiście przedsiębiorcy. Ani e-mail, ani tym bardziej rozmowa telefoniczna nie odgrywają żadnego znaczenia. Warto o tym pamiętać, gdyż korzystając najpierw z tych form kontaktu, klient może bezpowrotnie stracić szansę na odstąpienie od umowy.

Wysyłając oświadczenie na piśmie, również można skorzystać ze wspomnianego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy. Równie dobrze można jednak samemu sformułować treść oświadczenia. Ważne, by znalazły się w nim wszystkie istotne elementy, takie jak dane przedsiębiorcy, wskazanie towaru, który zwracamy, data zawarcia umowy i odebrania przesyłki oraz dane i podpis konsumenta.

Odpowiedź dotyczy stanu prawnego obowiązującego od 25 grudnia 2014 r., kiedy w życie weszła ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 82).
Podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Gdzie szukać pomocy:

● miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów – to oni pomagają w sprawach indywidualnych zarówno jeśli chodzi o poradnictwo, jak i ewentualne reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, kontakt do właściwego rzecznika można znaleźć na stronie: uokik.gov.pl
● organizacje konsumenckie – świadcząc porady i pomoc prawną, angażują się też w konkretne spory. Najważniejsze z nich to: Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (http://www.konsumenci.org) oraz Europejskie Centrum Konsumenckie (http://www.konsument.gov.pl/). Ta ostatnia organizacja jest właściwa przy sporach z firmami spoza Polski
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nie pomoże on w indywidualnej sprawie, ale powtarzające się skargi mogą go skłonić do wszczęcia postępowania o zbiorowe naruszenie interesu klientów (np. w przypadku niewłaściwych regulaminów e-sklepów)
● prokuratura i policja – nie tylko wtedy, gdy sprzedawca okaże się oszustem, ale także wówczas, gdy nie dopełni ciążących na nim obowiązków informacyjnych, co stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny