Kto kupi nieruchomość w Wielkiej Brytanii, nie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Było to możliwe tylko do końca 2020 r. – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na petycję jednego z podatników. Dodało, że nie planuje zmiany przepisów w tym zakresie.

Chodzi o art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o PIT. Zgodnie z nim podatnicy, którzy sprzedadzą mieszkanie, dom lub działkę bez odczekania pięciu lat od ich nabycia, unikną podatku od dochodu ze sprzedaży, tylko jeżeli w ciągu trzech lat przeznaczą te pieniądze na własne cele mieszkaniowe. Może to być np. zakup, budowa lub rozbudowa nieruchomości mieszkalnej położonej w Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.
Na liście tej nie ma Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które od 2021 r. nie jest już członkiem UE ani nie należy do EOG.
O przywrócenie tego państwa na podatkową listę zawnioskował autor petycji do MF. Jego zdaniem nie ma uzasadnienia, aby polscy obywatele inwestujący w prywatne nieruchomości np. w Islandii (członek EOG) czy Konfederacji Szwajcarskiej byli lepiej traktowani niż Polacy w Wielkiej Brytanii.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło jednak, że opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej i EOG sprawiło, iż zakup nieruchomości na terytorium tego kraju nie uprawnia już do ulgi mieszkaniowej. Resort wskazał na szczególny status innych krajów, wynikający z ich ścisłej współpracy, która jest zinstytucjonalizowana i ma umocowanie w traktatach unijnych. Statusu tego nie ma już natomiast Wielka Brytania i niczego w tym zakresie nie zmienia unijno-brytyjska umowa o handlu i współpracy (Dziennik Urzędowy UE L444/14 z 31 grudnia 2020 r.).
Nie ma także uzasadnienia dla wprowadzenia zaproponowanej przez podatnika zmiany – dodało ministerstwo.©℗
Odpowiedź MF z 6 czerwca 2022 r. na petycję, znak spr. DSP2.056.1.2022