Najprościej rozliczyć PIT za 2021 r. poprzez usługę Twój e-PIT. By uzyskać do niej dostęp, wystarczy np. profil zaufany lub internetowe konto w banku.

2 maja 2022 r. mija termin na rozliczenie PIT za 2021 r. Dużym ułatwieniem jest tu usługa Twój e-PIT, w której znajdziemy gotowe do wysłania formularze, wypełnione już przez Krajową Administrację Skarbową. Mimo dużej popularności tej usługi, nadal w internetowych wyszukiwarkach pojawiają się zapytania o sposoby logowania do niej oraz np. o możliwość rozliczenia się przez profil zaufany. Wyjaśnijmy więc krok po kroku, jak najprościej wysłać Twój e-PIT.

Logowanie do Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT została połączona z usługą e-Urząd Skarbowy. By z niej skorzystać, nie potrzeba instalować żadnego oprogramowania. Najprościej wejść na stronę login.mf.gov.pl i kliknąć „e-Urząd Skarbowy”.

Jest kilka możliwości zalogowania się do usługi:

  • Za pośrednictwem logowania do systemów administracji publicznej (login.gov.pl)

- przez profil zaufany

- przez e-dowód

- przez bankowość elektroniczną

  • Za pośrednictwem aplikacji mObywatel
  • Za pośrednictwem danych podatkowych

Profil zaufany (PZ) służy do załatwiania spraw urzędowych przez internet i może się przydać nie tylko w kontaktach z urzędem skarbowym. Zakładamy go za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Jeśli ktoś nie chce zakładać Profilu Zaufanego, może skorzystać np. z bankowości elektronicznej. Logowanie odbywa się za pomocą tych samych danych, które umożliwiają dostęp do konta bankowego, konieczna jest natomiast aktywacja usługi mojeID. Logowanie do Twój e-PIT umożliwiają następujące banki: PKO Bank Polski (także Inteligo), Bank PEKAO, BOŚ Bank, BNP Paribas, Getin Bank, Credit Agricole, mBank, Bank Spółdzielczy w Brodnicy oraz banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS.

Można też skorzystać z usługi Twój e-PIT nawet wtedy, gdy nie korzystamy z innych usług elektronicznych. Zalogujemy się wówczas za pośrednictwem danych podatkowych. W tym celu należy przygotować: swój PIT wysłany w zeszłym roku (za 2020 r.) oraz PIT otrzymany od płatnika (za 2021 r.), np. PIT-11 albo PIT-40A/11A. System poprosi o podanie PESEL lub NIP oraz danych ze wskazanych rubryk tych formularzy, dotyczących przychodów oraz nadpłaty/niedopłaty podatku.

PIT za 2021. Rozliczenia w Twój e-PIT

Gdy już zalogujemy się do e-Urzędu Skarbowego, z listy dostępnych usług wybieramy: „Twój e-PIT. Twoje zeznanie podatkowe PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36”. Po kliknięciu uzyskamy dostęp do swojego zaznania. PIT-37 (najpopularniejszy formularz, m.in. dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów) oraz PIT-38 są wypełnione w całości. PIT-28 i PIT-36 są wypełnione tylko w zakresie niedotyczącym działalności gospodarczej (obejmują zaś np. przychody z najmu).

Najpierw zobaczymy podsumowanie z informacjami o wysokości swojego przychodu i podatku, ulgach, organizacji, której przekażemy 1% podatku oraz kwocie niedopłaty/nadpłaty podatku. Jeśli wszystko się zgadza, możemy zaakceptować i wysłać zeznanie. Otrzymamy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, a formularz będziemy mogli zapisać jako plik PDF i wydrukować.

Jest też możliwość uzupełnienia zeznania lub jego odrzucenia i wypełnienia formularza samemu.

Zeznanie powinniśmy uzupełnić zwłaszcza, jeśli chcemy dodać ulgę podatkową. Niektóre ulgi (np. na dziecko) zostały automatycznie uwzględnione, niektóre trzeba jednak wskazać samemu, Krajowa Administracja Skarbowa nie dysponuje bowiem informacjami, że mamy do nich prawo. Dotyczy to np. popularnej ulgi na darowiznę bądź ulgi na termomodernizację.

Łatwo zmienimy też organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku i fakultatywnie wybierzemy cel szczególny, na który pieniądze mają być przeznaczone (np. poprzez wpisanie nazwiska podopiecznego danej fundacji). Domyślnie system wskażę tę organizację, której podarowaliśmy 1% w zeszłym roku.

Jeśli rozliczamy się na formularzu PIT-37 i PIT-38, tak naprawdę nie musimy robić nic. Niewysłane zeznanie zostanie uznane za złożone z datą 2 maja, w takiej formie, w jakiej przygotowała je skarbówka. PIT-28 i PIT-36 nie są automatycznie składane.

PIT za 2021. Jak otrzymać zwrot podatku

Jeśli z zeznania rocznego wyniknie, że przysługuje nam zwrot podatku, otrzymamy go na swoje konto bankowe. Skarbówka ma, zgodnie z ustawą, 45 dni na jego przesłanie w przypadku rozliczeń internetowych. Uruchomiła jednak usługę AUTO ZWROT, dzięki której w przypadku PIT-37 zwrot do kwoty 5 tys. zł otrzymamy już w ciągu 7 dni. Numer konta, na który ma być przelany zwrot, możemy podać na dwa sposoby:

- wypełniając stosowną rubrykę w formularzu PIT (można to zrobić w usłudze Twój e-PIT)

- składając w urzędzie skarbowym druk ZAP-3 (dla nieprowadzących działalności gospodarczej).

PIT za 2021. Niedopłata podatku i mikrorachunek

Może się okazać, że nasze zeznanie roczne wskaże na obowiązek dopłacenia podatku. Dzieje się tak np., gdy suma zaliczek pobranych w trakcie roku przez płatników nie pokryła podatku należnego za cały rok. Tę kwotę należy uregulować do 2 maja.

Niedopłatę trzeba przelać na mikrorachunek podatkowy. Jest to indywidualne konto służące do opłacania podatków PIT, CIT i VAT. Każdy ma swój numer mikrorachunku, złożony m.in. z naszego numeru PESEL bądź NIP. Nie trzeba go w specjalny sposób generować. Twój e-PIT sam podpowie, na jaki mikrorachunek dokonać przelewu i ułatwi wykonanie tej operacji przez bankowość elektroniczną.

Jeśli chcemy poznać numer swojego mikrorachunku, pytajmy o to w urzędzie skarbowym bądź korzystajmy jedynie z oficjalnego generatora: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Powyższe nie dotyczy emerytów, u których niedopłata podatku wynika z druk PIT-40A przesłanego przez ZUS. W ich przypadku niedopłata podatku została już ściągnięta z emerytury.

Twój e-PIT także dla seniorów

Statystyki pokazują, że Polacy przekonali się do rozliczania się przez internet – z badania KPMG w Polsce „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2021” wynika, że aż 83% podatników składa PIT elektronicznie, 14% decyduje się na osobistą wizytę w urzędzie skarbowym, a tylko 3% wysyła formularz pocztą. Badani rozliczający się online najczęściej wybierają usługę Twój e-PIT (51%).

Stosunkowo najmniej osób (64%) deklaruje rozliczanie się przez internet w grupie wiekowej 65+. Z drugiej strony statystyki Ministerstwa Finansów wskazują, że najstarszy podatnik, który w tym roku skorzystał z Twój e-PIT, ma 110 lat. MF podaje również, że najszybszy podatnik potrzebował jedynie 32 sekund, by wysłać swoje rozliczenie za 2021 r.