Własny cel mieszkaniowy jest nierozerwalnie związany z prawem własności. Umorzenie kredytu hipotecznego osobie, która takiego prawa nie posiada, nie jest więc zwolnione z PIT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to matka, która wraz z córką zaciągnęła w 2010 r. kredyt hipoteczny indeksowany we frankach. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy sfinansowały częściowo budowę domu. Budynek stanął na działce podarowanej córce przez matkę. Obie kobiety w nim mieszkają i są tu zameldowane. Matka nie jest jednak współwłaścicielką budynku.
W 2021 r. kobiety podpisały z bankiem ugodę, której skutkiem było umorzenie części kredytu. Matka chciała się upewnić, że od umorzonej jej kwoty nie zapłaci PIT, bo skorzysta ze zwolnienia na podstawie ówczesnego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 548 ze zm.). Pozwalało ono nie płacić PIT od „umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. (…)”.
Matka uważała, że spełnia te warunki, bo mieszka i jest zameldowana w domu, na którego budowę zaciągnęła kredyt.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Stwierdził, że skoro nie ma ona prawa własności do tego domu, to musi zapłacić PIT od przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia jej kredytu.
Organ wyjaśnił, że wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT, odnoszą się do budynków, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność lub współwłasność podatnika lub do których podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach. Z przepisu wynika więc jasno, że podatnik musi mieć prawo własności (lub udział w takim prawie) do budynku lub mieszkania, na który poniesiono wydatki.
Samo mieszkanie wraz z córką i zameldowanie to za mało – stwierdził dyrektor KIS.
Jego wykładania jest aktualna również w obecnym stanie prawnym. Przypomnijmy, że do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia br. związanych z umorzeniem kredytów stosuje się nowe rozporządzenie (Dz.U. z 2022 r. poz. 592). Mimo że przewiduje ono nieco zmienione zasady, to nadal zaniechanie poboru PIT dotyczy umorzonych kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe.
Szczegółowo o zmianach w rozporządzeniu w stosunku do lat poprzednich pisaliśmy w artykule „Preferencja dla kredytobiorców została ograniczona” (DGP nr 52/2022). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 kwietnia 2022 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.904.2021.2.RS