Jeżeli na skutek Polskiego Ładu oraz planowanych w nim teraz zmian organizacje pożytku publicznego otrzymają mniej środków niż w 2022 r., to budżet państwa tę stratę im wyrówna – wynika z projektu zmian.

O tym, że OPP odczują negatywne skutki podwyższenia od 1 stycznia 2022 r. kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, pisaliśmy już we wrześniu ubiegłego roku w artykule „Kwota wolna w górę to ubytek dla niepełnosprawnych” (DGP nr 189/2021).
Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian wielu podatników w ogóle nie zapłaci daniny (np. korzystający z nowych ulg zero PIT). Organizacje pożytku publicznego nie dostaną więc od nich 1 proc. podatku.
Do tego dojdzie teraz planowana obniżka stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., co również przełoży się na niższe kwoty podatku, a w rezultacie i 1 proc.
Przypomnijmy, że co roku do OPP trafia ok. 1 mld zł. Przykładowo w 2021 r. z 1 proc. podatku dochodowego organizacje otrzymały łącznie 972,7 mln zł (z rozliczeń PIT za 2020 r.). Podobnie może być i w tym roku, gdy przy rozliczeniu za 2021 r. obowiązują jeszcze zasady sprzed wejścia w życie Polskiego Ładu.
Dlatego teraz resort finansów proponuje mechanizm osłonowy. Zakłada on, że jeżeli łączna kwota otrzymanych przez OPP środków z 1 proc. PIT będzie niższa niż w 2022 r., to organizacjom będzie przysługiwało wyrównanie. Co roku, począwszy od 2024 r., kwota bazowa z 2022 r. będzie waloryzowana.
Wyrównanie w danym roku dostaną jednak tylko te OPP, które otrzymają jakiekolwiek środki w ramach 1 proc. Dzięki temu dodatkowe pieniądze trafią do tych organizacji, które w danym roku będą najchętniej wybieranie przez podatników. Te, którym podatnicy w ogóle nie przekażą 1 proc. swojego PIT, nie będą mogły liczyć na wyrównanie w relacji do 2022 r.
Kwota dopłaty dla poszczególnych organizacji będzie bowiem liczona według proporcji, w jakiej wpływy z 1 proc. PIT tej OPP będą pozostawać do wszystkich środków otrzymanych w danym roku przez wszystkie OPP.
Proporcjonalnie zostaną rozdzielone również kwoty, które już nie mogą trafić do danej organizacji ze względu na usunięcie jej z listy OPP.
W celu wprowadzenia tych rozwiązań planowana jest zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach