Kto podpisał dwie różne umowy o pracę z tą samą firmą, ma prawo do takich samych kosztów uzyskania przychodu jak osoba pracująca na etatach u dwóch różnych pracodawców – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która podpisała ze swoim pracodawcą dwie umowy o pracę. Na podstawie pierwszej pracowała na trzy czwarte etatu w miejscu swojego zamieszkania. Druga umowa była na jedną czwartą etatu i miała być wykonywana w miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy. Kobieta musiała tam dojeżdżać, pracodawca nie zwracał jej kosztów dojazdu.
Dział księgowy firmy stał na stanowisku, że z uwagi na pracę na dwóch etatach kobiecie przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 7200 zł rocznie. Jako podstawę wskazał art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym roczne koszty nie mogą przekroczyć 3600 zł, gdy „miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę”.
Księgowi uznali więc, że kobieta ma prawo do kosztów w wysokości dwukrotności kwoty 3600 zł.
Ona sama była innego zdania. Sądziła, że skoro pracuje w tej samej firmie, to ma prawo tylko do kosztów w wysokości 3600 zł. Uważała, że skoro pracodawca jest jeden, to nie liczy się podpisanie dwóch umów o pracę ani różnice w zakresie obowiązków i wymiarze etatu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jeszcze inaczej. Wskazał na art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym pracownikom nieotrzymującym dodatku za rozłąkę przysługują koszty w wysokości 5400 zł, jeśli podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego etatu, a miejsce jego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.
Gdyby natomiast podatnik otrzymywał dodatek za rozłąkę, to roczne koszty przy zatrudnieniu na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 4500 zł, zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT – wyjaśnił organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 marca 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.19.2022.1.KS