To kolejny wyrok będący zaprzeczeniem długoletniej linii orzeczniczej, w której sądy administracyjne potwierdzały stanowisko fiskusa, że zwolnienie podatkowe dotyczy tylko wymiany udziałów i akcji w spółkach z o.o. i akcyjnych, a więc wpisanych już do Krajowego Rejestru Sądowego.
Przełomem były dopiero wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lipca 2021 r. (sygn. akt II FSK 2416/20 i II FSK 2417/20). Sąd kasacyjny zaprezentował w nich odmienne stanowisko, o czym poinformowaliśmy w artykule „Neutralna podatkowo wymiana udziałów dotyczy też spółek w organizacji” (DGP nr 142/2021).