Na stronach Ministerstwa Finansów ukazały się wyjaśnienia przydatne dla osób mieszkających w Polsce i pobierających amerykańskie świadczenia emerytalne. Związane są z nową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi, jaką Polska podpisała 13 lutego 2013 r. Jej postanowienia wejdą w życie po zakończeniu procesu ratyfikacji, czyli prawie na pewno od 1 stycznia 2014 r.
Minister wyjaśnił, że osoby, które mieszkają w Polsce i pobierają amerykańskie świadczenie z prywatnych form zabezpieczenia emerytalnego odpowiadających naszemu III filarowi, będą płacić podatek tylko w naszym kraju. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 2 nowej umowy, jeśli taka emerytura byłaby zwolniona z podatku w USA, to daniny nie pobierze także Polska.