Reklama
Na stronach Ministerstwa Finansów ukazały się wyjaśnienia przydatne dla osób mieszkających w Polsce i pobierających amerykańskie świadczenia emerytalne. Związane są z nową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi, jaką Polska podpisała 13 lutego 2013 r. Jej postanowienia wejdą w życie po zakończeniu procesu ratyfikacji, czyli prawie na pewno od 1 stycznia 2014 r.

Reklama
Minister wyjaśnił, że osoby, które mieszkają w Polsce i pobierają amerykańskie świadczenie z prywatnych form zabezpieczenia emerytalnego odpowiadających naszemu III filarowi, będą płacić podatek tylko w naszym kraju. Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 2 nowej umowy, jeśli taka emerytura byłaby zwolniona z podatku w USA, to daniny nie pobierze także Polska.
Inne reguły będą dotyczyć emerytur pobieranych przez reemigrantów z ubezpieczenia społecznego (Social Security). Takie świadczenia będą opodatkowane tylko w USA. W Polsce będą wykorzystane tylko do obliczenia stawki procentowej, jaką podatnik zastosuje do swoich krajowych dochodów.
Do tej pory wszystkie rodzaje emerytur były w praktyce opodatkowane w obu krajach. W umowie z 1974 r. wybrano jako sposób unikania podwójnego opodatkowania metodę zaliczenia proporcjonalnego, w związku z czym wracający do Polski emeryci musieli rozliczać się w obu państwach. W Polsce wprawdzie mogli pomniejszyć PIT o kwotę amerykańskiej daniny, ale tam z kolei często w ogóle jej nie płacili w związku z obowiązującą w USA wysoką kwotą wolną od podatku. Dlatego też najczęstszą sytuacją było pobranie 18-proc. polskiego podatku od kwoty zagranicznego świadczenia.
W komunikacie wyjaśniono zasady, według których osoby pobierające amerykańską emeryturę z III filaru będą rozliczać się w Polsce. Jeśli przekazywana jest za pośrednictwem banku lub poczty, a podatnicy nie mają dodatkowych dochodów w Polsce, nie chcą korzystać z odliczeń bądź preferencyjnych form rozliczenia i nie muszą doliczać żadnych kwot do podatku, to przed 10 stycznia roku następującego po podatkowym będą musieli złożyć płatnikowi oświadczenie PIT-12. Wtedy do 30 kwietnia bank lub poczta rozliczy taką osobę w urzędzie skarbowym na formularzu PIT-40.
Jeśli podatnik nie złoży takiego oświadczenia, to płatnik do końca lutego sporządzi i przekaże mu oraz urzędowi skarbowemu informację o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11. Na tej podstawie emeryt rozliczy się do końca kwietnia na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT ZG.
Z kolei jeśli podatnik otrzymuje emeryturę bez pośrednictwa banku lub poczty, to sam będzie musiał wpłacać miesięczne zaliczki na podatek do 20. dnia następnego miesiąca po tym, w którym uzyskał dochód. Zaliczkę za grudzień wpłaci w terminie złożenia zeznania rocznego.