Podatniczce od początku lat dziewięćdziesiątych przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W 2011 r. przekazała mieszkanie do dyspozycji spółdzielni, w związku z czym zwrócono jej wkład.
Spółdzielnia mieszkaniowa wystawiła jednak informację PIT-8C, w której jako przychód wykazała wartość zwrotu wkładu mieszkaniowego. Według podatniczki powinna ona być zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Ze stanowiskiem tym zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Organ podatkowy wyjaśnił, że zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni to przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie on opodatkowany. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Dyrektor izby skarbowej wskazał, że kwestię zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego regulują przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).