Dziś mija termin na złożenie do urzędu skarbowego PIT-28 za 2019 r. Po raz pierwszy był on tak długi.
W poprzednich latach PIT-28 trzeba było złożyć do końca stycznia, począwszy od tego roku termin upływa z końcem lutego, ale ze względu na to, że 29 lutego wypadł w sobotę, to wyjątkowo czas na przesłanie zeznania jest jeszcze dzisiaj.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stosuje ponad 1,2 mln podatników. Tylko nielicznym z nich skarbówka wypełniła zeznanie za 2019 r. w ramach usługi Twój e-PIT. To ci, którzy w zeszłym roku uzyskali przychody m.in. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
Skarbówka nie wypełniła natomiast zeznania przedsiębiorcom.
Podatnicy, którzy mogą i postanowili skorzystać z usługi Twój e-PIT, muszą pamiętać, że wypełniony przez fiskusa PIT-28 trzeba zaakceptować i wysłać. Nie stanie się to automatycznie jak np. w przypadku PIT-37 (te zeznanie uważa się za wysłane z upływem 30 kwietnia).
Oczywiście podatnik może też odrzucić zeznanie wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową i wypełnić je samodzielnie (wówczas zeznanie zaproponowane przez skarbówkę nie będzie brane pod uwagę).
Należy pamiętać, że stosowanie ryczałtu co do zasady wyklucza preferencyjne rozliczenie z małżonkiem oraz przewidziane dla samotnych rodziców. Ryczałtowcy nie mogą też skorzystać z ulgi na dzieci.
Mają prawo natomiast odliczyć od przychodu:
  • stratę z lat poprzednich,
  • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne,
  • wydatki na termomodernizację (ulga termomodernizacyjna),
  • wydatki na cele rehabilitacyjne (ulga rehabilitacyjna),
  • wydatki na internet (ulga internetowa),
  • darowiznę na określone cele, np. na cele krwiodawstwa, kultu religijnego,
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonane w roku podatkowym.
Ulgi i darowizny należy uwzględnić samodzielnie (skarbówka nie zrobi tego w ramach usługi Twój e-PIT).
Odliczenia są możliwe, jeśli z tych samych tytułów podatnik nie dokonuje odliczeń od podatku na zasadach ogólnych (np. w PIT-37, PIT-36).
Wyliczony podatek obniża się w pierwszej kolejności o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można też przekazać 1 proc. ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego.